Nem megfelelő magasságon lévő vonalvégpontok módosítása

Parancs: SPVONALVEGPONT Ikon:

Az eljárás első lépésben megjelöli egy kék hibakörrel a kiválasztott vonalak azon végpontjait, amelyek a megadott magassági tartományokon kívül esnek, tehát rossz magassági értékkel rendelkeznek. Második lépésben rááll a hibás magasságon lévő vonalvégpontokra, majd ezek a végpontok, a mért megfelelő magassággal rendelkező AutoCad-es pontok, blockok és vonalak segítségével módosíthatóak.
Tipikusan alkalmazható:
- Nem megfelelő geodéziai mérés javítható vele, melyben egyes törésvonalak kezdő vagy végpontjai rossz magasságon találhatóak.
- Olyan rajzok javítására, ahol bal vagy jobb nézetben egyes vonalak kezdő vagy végpontjai "leesnek" rossz magasságra.
- Javítás után AutoCAD Civil 3D-ben megfelelő terepmodell építhető.

1. Rossz magasságok jelölése vonalvégpontokon
A magassági paraméterek beállítása után (Hibás magasság jelölése, Ha a magasság kisebb egyenlő mint:, Ha a magasság nagyobb egyenlő mint:) Kattintson a "Hibás magasságok jelölése vonalvégpontokon" nyomógombra, majd jelölje ki a képernyőn a vizsgálandó vonalakat. Az alkalmazás létrehoz egy "MagassagHiba" fóliát és ezen 0.6 m átmérőjű hibakörökkel megjelöli a paramétereknek megfelelően a rossz magassági adatokkal rendelkező vonal kezdő illetve végpontokat.

2. Hibás pontra állás (első)
Kattintson a "Hibás pontra állás (első)" nyomógombra. A beállított "Zoom értéke" paraméternek megfelelően, az első hibakörre áll a kattintás után.

3. Következő hibás pontra állás
Kattintson a "Következő hibás pontra állás" nyomógombra. A beállított "Zoom értéke" paraméternek megfelelően, az következő hibakörre áll a kattintás után.

4. AutoCAD pont, pontok, block, blockok, vonal vagy vonalak kiválasztása a Pont1, Pont2 magasságok számításához
Kattintson a "AutoCAD pont, pontok, block, blockok, vonal vagy vonalak kiválasztása a Pont1, Pont2 magasságok számításához" nyomógombra. A kijelölt egy vagy két AutoCAD pont, block vagy vonal magassága megjelenik a Pont1 magassága és a Pont2 magassága magassága szövegdobozban. Vonal kijelölése esetén a hibakörhöz közelebb eső vég illetve kezdő pont magassága jelenik meg. Ezek a magassági adatok javíthatóak és ezek az adatok, kerülnek rá a kiválasztott vonal vég illetve kezdő pontokra.

5. Hibás vonalak javítása
Kattintson a "Hibás vonalak javítása" nyomógombra. A képernyőn a hibakör alapján kijelölt vonalak magassági értéke automatikusan módosul. A magasság ezek után rákerül a vonal vég vagy kezdőpontjára a kijelölésnek megfelelően, ha két magasság van kiválasztva akkor a program interpolál a távolságok és a magasságok alapján. A javítás után a hibakör automatikusan törlődik. Ha ezek után kattint a "Hibás pontra állás (első)" nyomógombra, akkor az alkalmazás a következő hibakörre ugrik.

6. Hibás vonal újra kijelölése és javítása
Kattintson a "Hibás vonal újra kijelölése és javítása" nyomógombra. Jelölje ki a képernyőn a módosítandó vonalat, majd bökjön a módosítandó vonal vég- illetve kezdőpontja közelében a képernyőn. A magasság ezek után rákerül a vonal vég vagy kezdőpontjára a kijelölésnek megfelelően, ha két magasság van kiválasztva akkor a program interpolál a távolságok és a magasságok alapján. A javítás után a hibakör törlendő. Ha a törlés után kattint a "Hibás pontra állás (első)" nyomógombra, akkor az alkalmazás a következő hibakörre ugrik.