AutoCAD segédprogramok


Forgalomtechnika (Közlekedési táblák, burkolati jelek, gyalogátkelőhelyek, forgalomtól elzárt terület)

A forgalomtechnikai szoftver segítségével a már megtervezett csomópontokhoz, körforgalmakhoz, csatlakozó utakhoz könnyűszerrel lehet elhelyezni KRESZ táblákat, lerakni az útburkolati jeleket ,gyalogátkelőhelyeket megszerkeszteni és a forgalomtól elzárt terület sraffozását megrajzolni.
A táblák geometriája könnyedén változtatható az utasításokkal (mozgatás, forgatás, táblaszár végpont módosítás, törlés). Az összetartozó elemek dinamikusan változnak.
Az objektumok AutoCAD blockok, a tábla könyvtárak és a burkolati jelek tetszőlegesen bővíthetők.
A kiválasztott elemekből html riport készíthető.
Ezek az objektumok térinformatikai rendszerben megjeleníthetőek. (OSGEO MapGuide)

Tipikusan alkalmazható:
- Forgalomtechnikai tervek, riportok készítéséhez.
Forgalomtechnika online súgó
Videók:
Közlekedési táblák (YouTube) Útburkolati jelek (YouTube) Gyalogátkelőhelyek (YouTube) Forgalomtól elzárt területet (YouTube)


SERI Geodézia

A programcsomag teljes egészében tartalmazza a WGS84 -> EOV (pontlista,kml,gpx importálás) és a Nyomtatási kép létrehozása elrendezésekben alkalmazásokat.
EOV szelvények elhelyezése, szelvényszámok megírása, őrkeresztek lerakása és megírása a választott méretarányban. EOV pontlista beolvasása, pontok megjelenítése különböző attribútumokkal blokk formájában vagy AutoCAD ponttal és felirattal.
AutoCAD EOV koordinátából (képernyőn kattintás) ráállás böngészőben Google Maps-re, illetve Google Street View-ra.
EON, e-közmű objektum adattáblák hosszmegírásának automatikus kitöltése, egyedi azonosítók generálása automatikus kitöltése.

Tipikusan alkalmazható:
- Geodéziai munkák készítéséhez.
Videók:
SERI Geodézia (YouTube)


SERI e-közmű shape import

Az e-közmű részéről a tervezési területre vonatkozó téradatok állnak rendelkezésre SHAPE formátumban. Az alkalmazás ezt az e-közmű shape file-t importálja AutoCAD, AutoCAD MAP vagy Civil 3D programba. Külön fóliákon, színekkel és jelkulcsokkal, kapcsolt adatokkal jeleníti meg. A fóliák nevét, a jelkulcsokat, az alkalmazás egy paraméter excel táblázat és egy alap AutoCAD rajz alapján generálja. Ezek szabadon változtathatóak.

Tipikusan alkalmazható:
- e-közmű shape file-ok egységes megjelenítésére
Videók:
e-közmű shape import AutoCAD (tervezőknek)(YouTube)


Nem megfelelő magasságon lévő vonalvégpontok módosítása

Az eljárás első lépésben megjelöli egy kék hibakörrel a kiválasztott vonalak azon végpontjait, amelyek a megadott magassági tartományokon kívül esnek, tehát rossz magassági értékkel rendelkeznek. Második lépésben rááll a hibás magasságon lévő vonalvégpontokra, majd ezek a végpontok, a mért megfelelő magassággal rendelkező AutoCad-es pontok, blockok és vonalak segítségével módosíthatóak.
Tipikusan alkalmazható:
- Nem megfelelő geodéziai mérés javítható vele, melyben egyes törésvonalak kezdő vagy végpontjai rossz magasságon találhatóak.
- Olyan rajzok javítására, ahol bal vagy jobb nézetben egyes vonalak kezdő vagy végpontjai "leesnek" rossz magasságra.
- Javítás után AutoCAD Civil 3D-ben megfelelő terepmodell építhető.
Nem megfelelő magasságon lévő vonalvégpontok módosítása online súgó
Videó:
Nem megfelelő magasságon lévő vonalvégpontok módosítása


Rossz magasságon lévő pontok, mért magasságra emelése

Rossz magasságon lévő pontok, mért magasságra emelése, a pont mellé elhelyezett magassági feliratból. A felmért pont lehet AutoCAD block vagy AutoCAD pont. A kiválasztás fólia alapú. A magassági felirat AutoCAD szöveg. Az eljárás megváltoztatja a felmért pontok magassági értékét a magassági felirat alapján. Amennyiben több magasság vagy nem tartozik magasság a ponthoz, akkor a magasság kiválasztható a képernyőn.
Tipikusan alkalmazható:
- Ahol a felmért pont mellett helyezkedik el a magasság felirat, a beillesztési pontok nem azonosak.
- Digitalizált térképen, blockkal vagy ponttal jelölt objektumnak magasság adható, a magassági feliratból.
- Magasság javítás után AutoCAD Civil 3D-ben megfelelő terepmodell építhető.


Nyomtatási kép létrehozása elrendezésekben

Nyomtatási belső keretek elhelyezése a modell térben különböző méretarányokban. A keretek lehetnek szabványosak, és egyedi méretűek. A margók is tetszés szerint beállíthatóak. A belső keretek forgatási szöge módosítható, mérete csak a felhasználói kereteknek változtatható. A kereteket a fogópontjainál fogva szerkeszteni tilos, mert a program bizonytalan működéséhez vezethet. A belső keretek elhelyezése után már létrehozható a kiválasztott elrendezésekben a nyomtatási kép. Ezek után létre kell hozni a megfelelő papírméretet, amennyiben még nem létezik és ezt hozzá kell adni az elrendezéshez, ahol a nyomtatási kép létrejött.
Tipikusan alkalmazható:
- Sávtérképek nyomtatási képeinek létrehozása a kiválasztott elrendezésben.
- Több sávtérkép nyomtatási képének létrehozása egy utasítással, vízszintes vagy függőleges elrendezés.
- Települések helyszíneléshez, szelvények nyomtatási képének létrehozása.
Nyomtatási kép létrehozása elrendezésekben online súgó
Videó:
Nyomtatási kép létrehozása elrendezésekben


EOV szelvénykeretek lerakása, őrkereszt háló

Az alkalmazás a bal alsó sarok és a jobb felső sarok kijelölése után a kiválasztott léptékben elhelyezi az EOV szelvényeket és megírja a számukat. Az őrkereszteket szintén a bal alsó sarok és a jobb felső sarok kijelölése után a kiválasztott léptékben elhelyezi, a kiválasztott őrkeresztek feliratozhatóak.
Tipikusan alkalmazható:
- Települések szelvényezéséhez.
- Tervezési térképek, sávtérképek őrkeresztháló rajzolásához feliratozásához.


WGS84 -> EOV (pontlista,kml,gpx importálás)

WGS 84 koordinátarendszerben lévő pontlisták transzformálása EOV rendszerbe.A pontok megjelenítése AutoCAD-ben. Android, GPS mérés *.kml, *.gpx megjelenítése és transzformálása AutoCAD-ben. HTML jelentés generálása a transzformált objektumokról. A rajz könyvtárában jelenik meg, a html neve megegyezik a rajz nevével, ha már van ilyen fájl akkor felülíródik.
Tipikusan alkalmazható:
- Android, GPS mérés megjelenítésére AutoCAD-ben, EOV koordinátarendszerben.
- WGS 84 koordinátarendszerben lévő pontlista megjelenítése AutoCAD-ben, EOV koordinátarendszerben.
WGS84 -> EOV (pontlista,kml,gpx importálás) online súgó
Videó:
WGS84 -> EOV (pontlista,kml,gpx importálás)