AutoCAD Civil 3D segédprogramok


Magassági sávok importálása/exportálása

Bármely felületen kialakított egyedi színkódolású magassági sávos megjelenítés exportálható egy csv file-ba, majd importálható egy tetszőleges felületre. A csv file-ba a színkódok és a magassági sávok szabadon javíthatóak. A felületen lefuttatott magassági elemzés, és a javított színséma exportálható egy csv fájlba. A csv fájl oszlopai a következők:
Szín kód;Minimális magasság;Maximális magasság
A csv fájlban levő adatok szabadon módosíthatóak. A megfelelő Minimális magassági és Maximális magassági adatok növekvő sorrendbe kell kövessék egymást. A nem megfelelő magassági adatokat az alkalmazás nem olvassa be.
Tipikusan alkalmazható:
- Egyedi színkódolású magassági sávok átvitelére másik felültre, másik rajzban lévő felületre.
Magassági sávok importálása/exportálása online súgó
Videó:
Magassági sávok importálása/exportálása (YouTube)


Keresztszelvénynézetben lévő vonalláncok dinamikus megjelenítése helyszínrajzon

Keresztszelvénynézetben rajzolt vagy meglévő vonalláncok dinamikus megjelenítése helyszínrajzon 3D vonallánc formájában. A keresztszelvény fóliák kijelölése után, azon vonalláncok melyek a kiválasztott fóliák valamelyikén vannak és keresztszelvénynézetben találhatóak, akkor ezeket a vonalláncokat az eljárás megjeleníti a helyszínrajzon 3D vonallánc formájában, az aktuális fólián. A keresztszelvénynézetben található vonallánc és a helyszínrajzi 3D vonallánc között dinamikus kapcsolat jön létre. Amennyiben változik a keresztszelvény nézetben a vonallánc geometriája, úgy változik a 3D vonallánc a helyszínrajzon. Új vonallánc létrehozása esetén amennyiben a kiválasztott fóliákon és bármely keresztszelvénynézet belsejében történik akkor a helyszínrajzi dinamikus 3D vonallánc automatikusan létrejön. Keresztszelvénynézetben törölt dinamikus vonallánc esetén, törlődik a kapcsolt 3D vonallánc elem is a helyszínrajról.
Tipikusan alkalmazható:
- Kersztszelvénynézetben tervezett felületmodell létrehozására.


Keresztszelvénynézetben lévő vonalláncok statikus megjelenítése helyszínrajzon

A keresztszelvénynézetben rajzolt vonalláncok megjelenítése helyszínrajzon 3D vonallánc vagy AutoCAD pontok formájában. A tipikus keresztszelvénynézetben megrajzolt vonallánc kiválasztása után az eljárás megjeleníti a helyszínrajzon a kiválasztott vonalláncot vagy a beállításoktól függően az összes a tipikus vonallánccal azonos fólián elhelyezkedő vonalláncot. Azokat a vonalláncokat dolgozza fel melyek a keresztszelvénynézetek belsejében helyezkednek el.
Tipikusan alkalmazható:
- Kersztszelvénynézetben tervezett felületmodell létrehozására.


Keresztszelvényben mért pontok szelvényvonalra vetítése

Keresztszelvényekben felmért pontok, felvett nyomvonal szelvényeire vetítése. A felmért pontokból a paraméterek alapján az eljárás kiválasztja melyek tartoznak egy szelvényhez, majd létrehozza a szelvényvonalat egy átlag számítás alapján. A vetített pontok új fóliára kerülnek "Pontok fólia" + "_S2". A vetített pontokból épített felületből vett keresztszelvények és hossz-szelvények pontosan a felmért pontok magassági értékeit adják vissza. A tengely nyomvonalban a sarokpontokban íveket kell felvenni. Ha már van vonallánc tengelyvonal akkor át kell konvertálni nyomvonallá, úgy hogy az ívek hozzáadását be kell kapcsolni. A felesleges fóliákat, le lehet fagyasztani az eljárás futásának gyorsítására (nézet forgatás).
Tipikusan alkalmazható:
- Útburkolatok egyszerű felületépítésére (nem szükséges a tengellyel párhuzamos vezérlővonalak összekötése).
- Burkolatmegerősítés tervezés alapfelület építésére.
- Keresztszelvénynézetek kirajzolása, pontosan olyan magasságokkal, mint amik mérési jegyzőkönyvben szerepelnek.


Vasút hossz-szelvény láblécében ív viszonyok rajzolása és feliratozása

Hossz-szelvények láblécében a vasút szabványnak megfelelően, az ív viszonyok geometriájának megrajzolása és feliratozása. A kiválasztott hossz-szelvényekre kerülnek rá a megfelelő ív viszonyok és feliratok.
Tipikusan alkalmazható:
- Hossz-szelvények lálbléc feliratozása a vasút szabványnak megfelelően.


Felület jelmagyarázat táblázatok exportálása

Az eljárás a Felület jelmagyarázat táblázatokat jeleníti meg egy ablakban és/vagy html formátumban. A Felület jelmagyarázat táblázat html, a rajz könyvtárában jelenik meg, a html neve megegyezik a rajz nevével, ha már van ilyen fájl akkor felülíródik. A következő elemzéstípus táblázatokat jeleníti meg: Irányok, Magasságok, Rézsűk (Esések), Esésnyilak. A színek az ablakban a kóddal jelennek meg, a html-ben pedig kitöltött színekkel.
Tipikusan alkalmazható:
- Felület jelmagyárazatok html dokumentuban megjelenítésére.


Térfogat jelmagyarázat táblázatok exportálása

A program a térfogat jelmagyarázat táblázatokat jeleníti meg egy ablakban és/vagy html formátumban. A térfogat jelmagyarázat táblázat html, a rajz könyvtárában jelenik meg, a html neve megegyezik a rajz nevével, ha már van ilyen fájl akkor felülíródik. Egy cellában több szöveget a program nem megfelelően jeleníti meg. A felosztott táblázatok nem megfelelően jelennek meg. Több táblázat kiválasztása esetén a html-ek automatikusan sorszámot kapnak.
Tipikusan alkalmazható:
- Térfogattáblázatok gyors exportálására.
- Ha a térfogat jelmagyarázat táblázat sorai fordított sorrendben jelennek meg. Sorszámozás megfordítása. ("Vizes" nyomvonal szelvényezésnél alkalmazható)
- Ha a bevágás/töltés adatok összegzése nem megfelelő, akkor ezen adatok újra összegzése. Újra összegzés.("Vizes" nyomvonal szelvényezésnél alkalmazható)
Térfogat jelmagyarázat táblázatok exportálása online súgó
Videó:
Térfogat jelmagyarázat táblázatok exportálása (YouTube)


Zárt vonalláncok, térfogatszámítás

Az eljárás feliratozza a kiválasztott zárt vonalláncokat, az általuk határolt térfogatfelület töltés, bevágás, nettó adatai alapján. A megjelenített adatok fájlba menthetőek. - A zárt vonalláncok elhelyezkedhetnek teljesen szabálytalanul, illetve szabályos háló formájában, az alkotóelemek itt kapcsolódó paralelogrammák.
- Háló formájában elhelyezkedő kapcsolódó paralelogrammáknál a sorszámozás választható, kezdő és követő elem formájában.
- A szabálytalanul elhelyezkedő zárt vonalláncoknál a sorszámozás véletlenszerű.
- A térfogatadatok attribútumos blokkban jelennek meg.
- Az attribútumos blokkokból, Autocad táblázat hozható létre.
- A térfogatadatok fájlba menthetőek.
- A térfogatadatok frissíthetőek egy vonallánc kiválasztásával, ha változik a térfogat felület.
Tipikusan alkalmazható:
- Terület egy részéről kell csak térfogatszámítás, vagy háló formájában kell a jelentés az adott területről.


Mintakeresztszelvény alkotóelemek

Az alkotóelemek segítségével speciális mintakeresztszelvények építhetőek, melyek használhatóak például burkolat megerősítéshez, töltés rekultivációhoz.
- Hossz-szelvény feltétel
Ez az alkotóelem a hossz-szelvény feltételtől függően (Ha van hossz-szelvény/Ha nincs hossz-szelvény) automatikusan alkalmazza vagy elhagyja a követő alkotóelemeket. Tipikusan megszakított árkok megrajzolására használható.
- BM_Padka1
Ez az alkotóelem olyan padka, amelyben a padka esése, a rétegek esése és a fagyvédő réteg esése külön-külön szabadon állítható. Változó burkolati réteg számmal és fagyvédő réteggel. Tipikusan burkolat megerősítéshez használható.
- BM_Padka2
Ez az alkotóelem olyan padka, amelyben a padka esése, a rétegek esése külön-külön szabadon állítható. Változó burkolati réteg számmal. Tipikusan burkolat megerősítéshez használható.
- Burkolat változó esés
Ez az alkotóelem olyan sávelem, amelyben a felső kapcsolódás esése és az alsó kapcsolódás esése külön-külön szabadon állítható. Tipikusan burkolat megerősítéshez használható, fagyvédő réteg ábrázolásához.
- Nyomvonal feltétel
Ez az alkotóelem a nyomvonal feltételtől (Ha van nyomvonal/Ha nincs nyomvonal) automatikusan alkalmazza vagy elhagyja a követő alkotóelemeket. Tipikusan használható kiemelt szegélyek megszakításhoz belterületi úton és burkolat megerősítésnél a szélesítéshez.
- Humusz
Ez az alkotóelem felső talajréteg megadott vastagságban való eltávolításának megadására használható. Kapcsolódási kód adható meg és pontosan lehet a felületre fektetni. Tipikusan burkolat megerősítéshez használható a marás kiegyenlítés értékeinek kiíratásához.
- Esések Kapcsolása Pontok Között
Ez az alkotóelem két pont közötti metsző kapcsolódásokat illeszt be. Két pont között egymást metsző rézsűket helyez egy V alakú árokba vagy egy sima fenekű árokba két szomszédos vagy egyesülő útpálya között. Tipikusan használható töltéseknél a fentartási sáv kialakításához.
- Padka
Ez az alkotóelem olyan burkolt vagy burkolatlan padkát illeszt be, amelyben a padka esése, a rétegek esése és a fagyvédő réteg esése külön-külön szabadon állítható és a humusz réteg szélessége és mélysége szabadon megadható.
- Felület feltétel
Ez az alkotóelem a felület feltételtől (Ha van felület/Ha nincs felület) automatikusan alkalmazza vagy elhagyja a követő alkotóelemeket. Tipikusan alkalmazható a töltések lécsőzésének kialakítására, töltés rekultivációnál.
Videó:
Mintakeresztszelvény alkotóelemek használata burkolat megerősítés (YouTube)